Voorwaarden en privacy

In deze pagina zijn de voorwaarden van Blandlord opgenomen en het privacy beleid

Algemene voorwaarden

Door het gebruik van deze website, en verder door u te registreren om onze service te gebruiken, gaat u akkoord en aanvaardt en voldoet u aan de bepalingen en voorwaarden van het gebruik. U dient de gehele gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u deze website of een van de diensten gebruikt. Zolang u akkoord gaat met, en daadwerkelijk voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, verleent Blandlord u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet in sublicentie te geven en beperkt recht om de website en de Blandlord account te gebruiken.

Als u de voorwaarden van het gebruik en de condities die in deze voorwaarden zijn beschreven niet accepteert, maak dan geen gebruik van de website en gebruik onze service niet. Door het aanmaken van een account verklaart u uitdrukkelijk en garandeert u dat:

(a) u deze voorwaarden accepteert;

en

(b) u tenminste 18 jaar oud bent en beschikt over de volledige capaciteiten om deze voorwaarden te accepteren.

 

Registratie van Blandlord account

Om u Blandlord account te kunnen gebruiken, moet u u eerst aanmelden. Na succesvolle afronding van het registratieproces, zal Blandlord uw Blandlord account aanmaken. Blandlord kan, naar eigen goeddunken, het aanmaken van het account weigeren.

Verificatie van u identiteit

Om bepaalde functies van u Blandlord account te kunnen gebruiken, kan u gevraagd worden om Blandlord bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en informatie over u bankrekening (bijvoorbeeld financiële instelling, banknummer en rekeningnummer). Blandlord behoudt zich het recht voor om verdere vragen te stellen en acties te ondernemen om u identiteit te verifiëren en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Met het indienen van deze of enige andere persoonlijke informatie, ben u verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en gaat u akkoord om Blandlord op de hoogte te houden indien de informatie verandert.

Beperkt gebruiksrecht

Tenzij anders aangegeven, zijn alle onderwerpen en ideeen op deze site eigendom van Blandlord en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere toepasselijke wetten. U kunt informatie tot u nemen, uitsluitend voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits u alle auteurs-en andere eigendomsrechten in acht neemt. Het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website of netwerkomgeving voor enig ander doel is ten strengste verboden; een dergelijk ongeoorloofd gebruik kan een overtreding van auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Belastingen

 • De overdrachtsbelasting wordt afgedragen door Blandlord, dit wordt ingehouden op uw kooptransactie.
 • De aandelen die u verwerft worden door de belastingdienst geschaard bij vermogen in Box 3. Het bezit is belast met vermogensrendementsheffing.
 • De huurinkomsten uit het bezit zijn onbelast.

Onderhoud van u account

U komt overeen dat u geen andere dan uw eigen account zal gebruiken, of toegang probeert te krijgen tot de account van een ander, of anderen zal helpen bij het verkrijgen van toegang door onbevoegden. De opening of het gebruik van accounts zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Blandlord zal resulteren in de onmiddellijke opschorting van alle bovengenoemde accounts, evenals alle hangende koop en verkoop. Blandlord kan er tevens voor kiezen om verdere stappen tegen u te nemen. U bent ook verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account gegevens, waaronder uw wachtwoord. U bent verplicht om Blandlord onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere schending van de beveiliging via onze supportafdeling. De account van een klant die deze regels overtreedt kan worden beëindigd, en daarna zal de klant aansprakelijk worden gesteld voor de schade die opgelopen is door Blandlord of een gebruiker van de site.

Beëindiging

U kunt deze overeenkomst met Blandlord beëindigen, en op elk gewenst uw Blandlord account opzeggen, na afwikkeling van lopende transacties. Blandlord kan u toegang tot enige of alle Blandlord accounts opschorten of beëindigen om de volgende redenen, maar niet beperkt tot:

(1) pogingen om ongeautoriseerde toegang tot de site te verkrijgen of pogingen om de account van een ander te gebruiken of het verlenen van hulp aan anderen bij voorgaande,

(2) het omzeilen van software beveiligingsfuncties,

(3) het gebruik van het account om illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld, illegale kansspelen, financiering van terrorisme, kwaadwillig hacken of andere criminele activiteiten uit te voeren,

(4) de schendingen van deze gebruiksvoorwaarden,

(5) onverwachte operationele problemen,

(6) een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, of

(7) zoals vereist door een geldige dagvaarding of gerechtelijk bevel.

Beschikbaarheid

Blandlord geeft geen garantie voor een continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot alle delen van de Blandlord diensten, aangezien de dienst en werking van de Blandlord site verstoord kan worden door allerlei factoren die buiten onze controle liggen. Wij streven naar een beschikbaarheid van 100%, maar er zijn geen garanties dat de toegang niet wordt onderbroken, of dat er geen vertragingen, storingen, fouten, omissies of het verlies van de verzonden informatie zijn. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de site normaal kan worden benaderd in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. We kunnen de site opschorten voor onderhoud, maar zullen u hierover vooraf in kennis te stellen. In geval van nood kan de berichtgeving pas later plaatsvinden.

Computervirussen

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid, voor schade of onderbrekingen veroorzaakt door computervirussen, spyware, scareware, Trojaanse paarden, wormen en andere malware die uw computer of andere apparatuur kan beïnvloeden. We raden u aan regelmatig gebruik te maken van virus screening en preventie software. U moet zich er ook bewust zijn dat SMS en e-mail diensten kwetsbaar zijn voor spoofing en phishing-aanvallen en u dient berichten die ogenschijnlijk afkomstig zijn van Blandlord altijd zorgvuldig te controleren. Log altijd in op uw Blandlord account via de Blandlord site om transacties of benodigde acties te beoordelen of als u een zekerheid wenst over de echtheid van een mededeling of aankondiging.

Privacy beleid

Het beschermen van u privacy is erg belangrijk voor Blandlord. Ons privacy beleid is opgenomen onder deze voorwaarden.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om Blandlord en elk van haar werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren van elke claim of eis (waaronder juridische kosten en eventuele boetes, kosten of boetes opgelegd door een regelgevende instantie) die voortkomen uit of in verband komen met (a) schending van deze voorwaarden of (b) schending van enige wet, regel of regelgeving, of de rechten van een derde partij.

Change of Control

In het geval dat Blandlord wordt overgenomen door of fuseert met een derde partij, behouden wij ons het recht voor, in een van deze omstandigheden, om de informatie die wij van u hebben verzameld in het kader van een dergelijke fusie, overname, verkoop of andere over te dragen.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, tekortkoming in de nakoming of onderbreking van de dienst die direct of indirect het gevolg zijn van een oorzaak of voorwaarde buiten onze redelijke macht, inclusief maar niet beperkt tot terrorisme, onlusten, oorlog, staking of andere arbeidsconflicten, brand, onderbreking van de telecommunicatie of internet diensten of netwerk provider diensten of het falen van apparatuur en / of software en doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Financieel advies

In deze gebruiksvoorwaarden is geen enkel advies opgenomen. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van aandelen in enig object is uw beslissing en Blandlord is niet aansprakelijk voor enige geleden schade.

Regulering

Onze dienst bestaat uit het faciliteren van het aankopen en verkopen van aandelen in onroerend goed. Momenteel vallen wij buiten het toezicht van de AFM.

Jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

Klachtenafhandeling

Laat het ons direct weten als u een klacht hebt. Dan kunnen we u snel helpen.

U kunt met u klacht terecht bij de supportafdeling, via de chat, email of telefoon. De contactgegevens vind u op onze contactpagina. De supportafdeling zal hier direct op reageren en samen met u een oplossing voor het probleem zoeken.

Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt en u wilt een officiële klacht indienen, dan kun u u klacht schriftelijk indienen ter attentie van de directeur van Blandlord. In deze klacht moet in ieder geval zijn opgenomen: uw naam en adres, de datum, en een duidelijke omschrijving van de klacht.

De klacht wordt geregistreerd en u ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 1 week wordt een afspraak gemaakt met de directeur van Blandlord en wordt in overleg gekeken wat de oplossing wordt voor het probleem. De oplossing wordt schriftelijk aan u bevestigd.

 

Privacy beleid

Blandlord hecht waarde aan uw privacy. Het doel van dit privacy beleid is om u te informeren over:

 • het verzamelen en gebruik van persoonlijke informatie;
 • het beleid ten aanzien van cookies en IP-adressen;
 • het openbaar maken van persoonlijke informatie aan derden;
 • het recht van de gebruiker om persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen en te verwijderen;
 • de veiligheidsmaatregelen die we hebben ingevoerd om het verlies, misbruik of wijziging van de persoonsgegevens onder controle te houden;
 • bewaring van persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruik van persoonlijke informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen als u de website gebruikt, als u zich aanmeldt en als u transacties uitvoert in uw account. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan bestaan uit:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • IBAN-rekeningnummers;
 • mobiele nummer, ter verificatie;
 • transacties incl. IP-adres;
 • het documentnummer van uw paspoort of rijbewijs.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om ondersteuning te kunnen bieden bij de support-afdeling;
 • Om waar nodig een controle uit te voeren omtrent het witwassen van geld volgens de opgelegde wetgeving;
 • Om transacties te verwerken;
 • Uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer kunnen worden gebruikt voor de orderverwerking en ter identificatie.

Uw informatie, publiek of particulier, zal niet worden verkocht, geruild of geschonken aan een ander bedrijf om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, anders dan voor het uitdrukkelijke doel van het leveren van de dienst.
NB. Er wordt geen kopie van rijbewijs of paspoort bewaard.

Cookies

Wij proberen het gebruik van cookies tot een minimum te beperken. U zult bij ons geen rechtstreekse integratie met andere bedrijven tegenkomen. Bij gebruik van de site moet u rekening houden met het plaatsen van de volgende cookies op uw computer:

 • Sessie-id: om u te herkennen bij terugkerende bezoeken en de site eventueel aan uw voorkeuren aan te passen;
 • Statistieken: om het gebruik van onze site te analyseren. Hierbij worden een aantal gegevens over u bezoek opgeslagen, waaronder IP-adres, de pagina waar u vandaan komt, bekeken pagina's binnen Blandlord.com en browsergegevens.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op u computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden gebruikt om ervoor te zorgen dat websites efficiënter werken, alsmede om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de site. Cookies worden meestal opgeslagen op de harde schijf van u computer. De verzamelde informatie uit de cookies wordt door ons gebruikt om de effectiviteit van onze website te evalueren en trends te analyseren. De verzamelde informatie uit cookies informatie stelt ons in staat om te kunnen bepalen welke delen van onze website het meest bezocht zijn en welke moeilijkheden onze bezoekers ondervinden bij de toegang tot onze site. Door het gebruik van onze site ga u akkoord met het gebruik van cookies voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

IP Adressen

We verzamelen informatie over uw computer, zoals IP-adres, besturingssysteem en browser type.

Openbaar maken van persoonlijke informatie

Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat uw gegevens in handen van derden vallen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij wij verplicht zijn gegevens te verstrekken bij een gerichte vordering van justitie voor specifieke fraudegevallen of andere misdrijven. Wij zullen niet meewerken aan het niet gericht of niet goed onderbouwd opeisen van gegevens.

Gegevens wijzigen

U hebt het recht op toegang tot u persoonlijke gegevens. Als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u met ons contact opnemen. Blandlord zal u verzoek inwilligen, waar dit niet in strijd is met haar gebruiksvoorwaarden, wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Beveiliging persoonlijke informatie

We hebben beveiligingsmaatregelen ingesteld om de vertrouwelijkheid van u persoonlijke gegevens te garanderen en om u persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of verwijdering. We implementeren diverse veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van u persoonlijke gegevens te behouden. Deze veiligheidsmaatregelen zijn onder andere: beveiligde mappen en databases om uw informatie te beschermen, SSL (Secure Sockets Layered) technologie om ervoor te zorgen dat u gegevens volledig worden versleuteld en veilig worden verzonden over het internet.

Alleen bevoegd personeel van Blandlord heeft toegang tot u persoonlijke gegevens, en dit personeel is verplicht de informatie als vertrouwelijk te behandelen. Deze veiligheidsmaatregelen zullen van tijd tot tijd worden herzien in overeenstemming met de wettelijke en technische ontwikkelingen.

Bewaren van persoonlijke informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend bewaren voor zolang het nodig is, gelet op de doeleinden beschreven in dit privacy beleid en onze eigen wettelijke en reglementaire verplichtingen. In overeenstemming met onze verplichtingen zullen we accounts, transacties en persoonlijke gegevens voor ten minste een periode van vijf jaar bewaren.

Onze website, de informatie en functies kunnen worden herzien, gewijzigd, bijgewerkt en / of aangevuld op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Als we dit privacy beleid wijzigen, zullen wij maatregelen nemen om alle gebruikers te waarschuwen door een bericht te plaatsen op onze site en zal het aangepaste beleid op de website worden geplaatst.

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.