Belangrijkste risico's

Het belangrijkste risico bij huizenbezit is dat er iets gebeurt met het huis, waardoor of de waarde van het huis daalt of de opbrengsten wegvallen.

Crowdownership maakt het makkelijk om deel-eigenaar te worden van meerdere huizen oftewel te diversificeren. Hiermee wordt het risico gespreid.

 

De overige risico's worden hieronder samengevat.

1. De waarde van uw huis kan dalen

De waarde van een huis kan zowel dalen als stijgen en historische behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De risico's worden beperkt door te kiezen voor stedelijk vastgoed in het midden segment. De vraag naar betaalbare huur-appartementen is in steden groot. En de prognoses zijn zeer gunstig voor de komende 20 jaar.

2. Liquiditeit

Het gaat bij eigenaarschap van vastgoed om langdurig bezit. 

3. Variabel inkomen

De verwachte opbrengsten zijn schattingen op basis van de beste informatie voorhanden, maar kunnen niet worden gegarandeerd. Onvoorziene omstandigheden, zoals een brand zouden kunnen zorgen voor het wegvallen van de huurinkomsten voor een bepaalde periode.

4. Onverwachte verkoop

In uitzonderlijke gevallen (rampen e.d.) kan het nodig zijn dat de eigenaren gezamenlijk besluiten om het object af te stoten en de netto-opbrengst te verdelen onder de eigenaren. Dit wordt in onderling overleg geregeld. 

5. Onverwachte kosten voor onderhoud

Voor de belangrijkste risico's met betrekking tot vastgoed, zoals onderhoud, huurder werven etc. worden er reserveringen opgenomen in het beheercontract per object .