Profiteren eigenaren van inkomsten uit de huuropbrengsten of deelt men mee in de waardestijging/daling?

Beide zijn van toepassing.
Aan het begin van elk nieuw kwartaal worden de huuropbrengsten uitgekeerd aan de eigenaren van dat moment, over het afgelopen kwartaal. De huurinkomsten worden in Bitcoin uitgekeerd.
Elk object wordt elk kwartaal getaxeerd. De actuele waarde wordt verwerkt in de marktwaarde van het huis in de prijs per aandeel van het betreffende huis.

Hoe worden de uit te keren huuropbrengsten berekend?

De huurinkomsten worden berekend na aftrek van kosten zoals VVE bijdrage, verzekeringen, belastingen en reserveringen voor onderhoud. Bij de detailinformatie van elk huis staan de kosten, reserveringen en opbrengsten uitgesplitst. Periodiek worden de inkomsten en opbrengsten gecontroleerd. Het principe is dat de werkelijke kosten de verwachte kosten niet zullen overstijgen. Dreigt dit wel het geval te worden, dan zullen de eigenaren in overleg tot een oplossing komen.

Hoe zorgt Blandlord voor transparantie?

Wij zorgen voor transparantie door open te zijn over ons model.
Het financiële model is transparant; alle kosten en reserveringen staan duidelijk vermeld op de site.
Daarnaast is de vastlegging van het eigendom transparant. Het juridisch eigendom ligt vast in een aparte entiteit. Blandlord legt het economisch eigendom vast in de Blockchain, een onweerlegbare openbare boekhouding. In de Blockchain is de verdeling van het bezit per object vastgelegd. Op deze manier maakt Blandlord crowd-ownership mogelijk.

Kan het huis flink stijgen of dalen in waarde?

Als de woningmarkt verder aantrekt, betekent dit waarschijnlijk een waardestijging van de huizen. Maar andersom kan natuurlijk ook.

Hoe zijn de woningen gefinancierd?

Alle woningen zijn vrij van bankleningen. Crowdownership oftewel rechtstreeks eigendom geeft Blandlord een financieel duurzaam karakter. 

Wie is de eigenaar van het pand?

Het eigendom is verdeeld in juridisch eigendom en economisch eigendom. De juridische eigenaar is ondergebracht in een aparte entiteit met onafhankelijk toezicht. Hierdoor kan het huis niet verkocht worden zonder toezegging van de eigenaren. Het economisch eigendom ligt vast in de blockchain. Dit is het eigendom dat van eigenaar verandert, doordat eigenaren delen verkopen en aankopen.

Hoe krijgt een eigenaar zijn opbrengsten? 

De huuropbrengsten van het afgelopen kwartaal worden verdeeld naar rato over de eigenaren aan het begin van elk nieuw kwartaal. De huuropbrensten worden in Bitcoin uitgekeerd.

Kan ik direct verkopen?

Als u geïnteresseerd bent om een deel van uw belang te verkopen, kunt u contact opnemen met support@blandlord.com.

Welke vastgoedmarkt wordt door Blandlord ondersteund? 

Blandlord maakt gezamenlijk bezit van vastgoed mogelijk. Volgens verschillende vastgoedexperts heeft stedelijk vastgoed de toekomst. Stedelijk vastgoed is betrekkelijk waardevast en goed verhuurbaar. 
Daarnaast zijn woningen toegankelijk. Iedereen heeft een gevoel bij de waarde van een woning en bij een huurprijs.

Wat is het risico voor de eigenaren?

De risico's voor de eigenaren zijn leegstand en waardedaling. Blandlord beperkt deze risico's door te kiezen voor stedelijk vastgoed in het midden segment. De vraag naar betaalbare huur-appartementen in steden is groot. En de prognoses zijn zeer gunstig voor de komende 20 jaar. Dit betekent dat een hoge bezettingsgraad behaald kan worden en de vastgoedwaarde stabiel blijft of zelfs stijgt door een aanhoudende vraag in de markt.

Wie bepaalt het aanbod?

De gebruiker kiest zelf in welke woningen hij wil participeren. Dit is anders dan bij een vastgoedfonds, waar de fondsmanager een portefeuille opbouwt. Elke mede-eigenaar stelt zijn eigen portefeuille samen.

Hoe zit het met de waarde ontwikkeling ?

Elk kwartaal worden de huizen getaxeerd en wordt de actuele waarde verwerkt in de waarde van het huis.

Wie moet er betalen als er bijvoorbeeld ineens paalrot wordt geconstateerd ?

We hebben de volgende maatregelen genomen om het risico op onvoorziene omstandigheden te minimaliseren:

  • uiteraard heeft elk pand een opstalverzekering
  • er wordt altijd een bouwtechnische keuring uitgevoerd, voordat een pand bij Blandlord beschikbaar komt
  • er wordt gekozen voor panden met een actieve VVE
  • de VVE heeft een meerjarig onderhoudsplan en houdt een flinke reserve aan voor onderhoud
  • daarnaast wordt een reserve per pand opgenomen voor onderhoud dat buiten de VVE valt

Kan het gebeuren dat er gedwongen verkopen plaatsvinden en wie bepaalt dit?

Zonder overleg met de eigenaren kan geen gedwongen verkoop plaatsvinden. De eigenaren kunnen gezamenlijk besluiten om het pand te verkopen. 

Blandlord en financiële wetgeving

Blandlord biedt een platform voor crowd ownership. Blandlord staat bij de AFM geregistreerd als uitgezonderde beheerder van een AIFM. Dit betekent dat Blandlord werkt met een besloten en beperkte groep gebruikers.

Wat zijn de kosten?

Bij aan- en verkopen rekent Blandlord een provisie van 1%. Wanneer je voor € 1000 euro koopt, betaal je € 10,- aan Blandlord voor het platform. Per 1 april 2019 geldt hiervoor een minimum van € 5,00. Dit omdat de opbrengsten voor kleinere transacties anders niet in verhouding staan tot de inspanningen. 

Hoe worden de huurinkomsten berekend?

Huurinkomsten worden berekend over het percentage eigendom. De totale huurinkomsten worden vermeld bij elk huis.

De formule is: huurinkomsten afgelopen kwartaal = totale huurinkomsten * percentage eigendom.

 

Belastingaangifte 2022

U bezit een deel van een woning. Volgens de belastingdienst betreft dit een tweede woning die verhuurd wordt en valt onder Overige onroerende zaken in box 3. Over het totale vermogen (bezittingen minus schulden) boven de grens van het heffingsvrij vermogen moet men vermogensbelasting betalen. 
Voor zowel Schieweg als Wolweversgaarde geldt dat 1000 aandelen 1% van de waarde vertegenwoordigen.

1. Opgave huurinkomsten

De huurinkomsten uit een tweede woning hoef je niet op te geven aan de belasting. Dit kun je hier nalezen op de site van de belasting.  Bitmymoney heeft in 2022 alle huurinkomsten uitgekeerd.
Voor de volledigheid de jaarhuur over 2022:
- voor Schieweg was de kale bruto jaarhuur: € 8913,72
- voor Wolweversgaarde was de kale bruto jaarhuur: €  7304,40.

2. Opgave WOZ waarde

Hiervoor moet u de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte gebruiken. De WOZ waarde op 1 januari 2022 van Schieweg was € 229.000 en van Wolweversgaarde was € 203.000.

Aangezien de huurder van zowel Schieweg als Wolweversgaarde recht heeft op huurbescherming, geldt dat de WOZ-waarde mag worden verlaagd. De jaarhuur bepaalt hoeveel lager de waarde is.

Voor Schieweg bedraagt het percentage jaarhuur gedeeld door de WOZ-waarde tussen de 4% en 5%. In dit geval moet 67% van de WOZ waarde meegenomen. Voor Wolweversgaarde bedraagt het percentage jaarhuur gedeeld door de WOZ-waarde tussen de 4% en 5%, in dit geval wordt 67% van de WOZ waarde meegenomen. Lees de uitgebreide uitleg over dit onderwerp op de site van de belastingdienst.

De WOZ-waarde voor Schieweg voor de belastingaangifte 2022 wordt dan: € 133.330.
De WOZ-waarde voor Wolweversgaarde voor de belastingaangifte 2022 wordt dan: € 100.500.

 

3. Opgave VVE reserve

De opgebouwde VVE reserves op 1 januari 2022 moet je ook opgeven bij de belasting, bij overige bezittingen.
Voor meer informatie zie dit onderwerp bij de belastingdienst.

De opgebouwde VVE reserves voor Schieweg op 1 januari 2022 zijn € 5218,22.
De opgebouwde VVE reserves voor Wolweversgaarde op 1 januari 2022 zijn € 676,95.