Profiteren eigenaren van inkomsten uit de huuropbrengsten of deelt men mee in de waardestijging/daling?

Beide zijn van toepassing.
Aan het begin van elk nieuw kwartaal worden de huuropbrengsten uitgekeerd aan de eigenaren van dat moment, over het afgelopen kwartaal. De huurinkomsten worden in Bitcoin uitgekeerd.
Elk object wordt elk kwartaal getaxeerd. De actuele waarde wordt verwerkt in de marktwaarde van het huis in de prijs per aandeel van het betreffende huis.

Wat is het minimale bedrag om mede-eigenaar te worden?

Om de kosten laag te houden, kan men mede-eigenaar worden vanaf 2.500 euro. Uit onderzoek blijkt dat de meeste gebruikers eigenaar willen worden van 1% tot 3% van een huis.

Hoe worden de uit te keren huuropbrengsten berekend?

De huurinkomsten worden berekend na aftrek van kosten zoals VVE bijdrage, verzekeringen, belastingen en reserveringen voor onderhoud. Bij de detailinformatie van elk huis staan de kosten, reserveringen en opbrengsten uitgesplitst. Periodiek worden de inkomsten en opbrengsten gecontroleerd. Het principe is dat de werkelijke kosten de verwachte kosten niet zullen overstijgen. Dreigt dit wel het geval te worden, dan zullen de eigenaren in overleg tot een oplossing komen.

Hoe zorgt Blandlord voor transparantie?

Wij zorgen voor transparantie door open te zijn over ons model.
Het financiële model is transparant; alle kosten en reserveringen staan duidelijk vermeld op de site.
Daarnaast is de vastlegging van het eigendom transparant. Het juridisch eigendom ligt vast in een aparte entiteit. Blandlord legt het economisch eigendom vast in de Blockchain, een onweerlegbare openbare boekhouding. In de Blockchain is de verdeling van het bezit per object vastgelegd. Op deze manier maakt Blandlord crowd-ownership mogelijk.

Kan het huis flink stijgen of dalen in waarde?

Als de woningmarkt verder aantrekt, betekent dit waarschijnlijk een waardestijging van de huizen. Maar andersom kan natuurlijk ook.

Is er een maximum bedrag om aandelen te kopen?

Er is per mede-eigenaar geen maximum gesteld aan de aankoop.

Hoe zijn de woningen gefinancierd?

Alle woningen zijn vrij van bankleningen. Crowdownership oftewel rechtstreeks eigendom geeft Blandlord een financieel duurzaam karakter. 

Wie is de eigenaar van het pand?

Het eigendom is verdeeld in juridisch eigendom en economisch eigendom. De juridische eigenaar is ondergebracht in een aparte entiteit met onafhankelijk toezicht. Hierdoor kan het huis niet verkocht worden zonder toezegging van de eigenaren. Het economisch eigendom ligt vast in de blockchain. Dit is het eigendom dat van eigenaar verandert, doordat eigenaren delen verkopen en aankopen.

Hoe krijgt een eigenaar zijn opbrengsten? 

De huuropbrengsten van het afgelopen kwartaal worden verdeeld naar rato over de eigenaren aan het begin van elk nieuw kwartaal. De huuropbrensten worden in Bitcoin uitgekeerd.

Kan ik direct kopen en verkopen?

Bij de start kunt u nog niet automatisch kopen en verkopen. Als u geïnteresseerd bent om een deel van uw belang te verkopen, kunt u contact opnemen met support@blandlord.com. Zodra het automatisch kopen beschikbaar komt, wordt dit gecommuniceerd. 

Welke vastgoedmarkt wordt door Blandlord ondersteund? 

Blandlord maakt gezamenlijk bezit van vastgoed mogelijk. Volgens verschillende vastgoedexperts heeft stedelijk vastgoed de toekomst. Stedelijk vastgoed is betrekkelijk waardevast en goed verhuurbaar. 
Daarnaast zijn woningen toegankelijk. Iedereen heeft een gevoel bij de waarde van een woning en bij een huurprijs.

Wat is het risico voor de eigenaren?

De risico's voor de eigenaren zijn leegstand en waardedaling. Blandlord beperkt deze risico's door te kiezen voor stedelijk vastgoed in het midden segment. De vraag naar betaalbare huur-appartementen in steden is groot. En de prognoses zijn zeer gunstig voor de komende 20 jaar. Dit betekent dat een hoge bezettingsgraad behaald kan worden en de vastgoedwaarde stabiel blijft of zelfs stijgt door een aanhoudende vraag in de markt.

Bij Blandlord kiest een toekomstige eigenaar zelf in welke woningen hij een aandeel wilt kopen. Geadviseerd wordt aan gebruikers om hun risico te spreiden, door mede-eigenaar te worden in meerdere woningen.

Zie bijvoorbeeld deze artikelen uit het FD:

Wie bepaalt het aanbod?

De gebruiker kiest zelf in welke woningen hij wil participeren. Dit is anders dan bij een vastgoedfonds, waar de fondsmanager een portefeuille opbouwt. Elke mede-eigenaar stelt zijn eigen portefeuille samen.

Hoe zit het met de waarde ontwikkeling ?

Elk kwartaal worden de huizen getaxeerd en wordt de actuele waarde verwerkt in de waarde van het huis.

Wie moet er betalen als er bijvoorbeeld ineens paalrot wordt geconstateerd ?

We hebben de volgende maatregelen genomen om het risico op onvoorziene omstandigheden te minimaliseren:

  • uiteraard heeft elk pand een opstalverzekering
  • er wordt altijd een bouwtechnische keuring uitgevoerd, voordat een pand bij Blandlord beschikbaar komt
  • er wordt gekozen voor panden met een actieve VVE
  • de VVE heeft een meerjarig onderhoudsplan en houdt een flinke reserve aan voor onderhoud
  • daarnaast wordt een reserve per pand opgenomen voor onderhoud dat buiten de VVE valt

Kan het gebeuren dat er gedwongen verkopen plaatsvinden en wie bepaalt dit?

Zonder overleg met de eigenaren kan geen gedwongen verkoop plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen, zoals een brand of een wijziging in het bestemmingsplan, kunnen de eigenaren gezamenlijk besluiten om het pand te verkopen en wordt de opbrengst verdeeld over de eigenaren.

Blandlord en financiële wetgeving

Blandlord biedt een platform voor crowd ownership. Blandlord staat bij de AFM geregistreerd als uitgezonderde beheerder van een AIFM. Dit betekent dat Blandlord werkt met een besloten en beperkte groep gebruikers.

Wat zijn de kosten?

Bij aan- en verkopen rekent Blandlord een provisie van 1%. Wanneer je voor € 1000 euro koopt, betaal je € 10,- aan Blandlord voor het platform. Per 1 april 2019 geldt hiervoor een minimum van € 5,00. Dit omdat de opbrengsten voor kleinere transacties anders niet in verhouding staan tot de inspanningen. Bij aankoop wordt tevens 2% overdrachtsbelasting ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst.

Hoe worden de huurinkomsten berekend?

Huurinkomsten worden berekend over het percentage eigendom. De totale huurinkomsten worden vermeld bij elk huis.

De formule is: huurinkomsten afgelopen kwartaal = totale huurinkomsten * percentage eigendom.

Hoe geef ik mijn deel op in de belastingaangifte over 2019?

U bezit een deel van een woning. Volgens de belastingdienst betreft dit een tweede woning die verhuurd wordt en valt onder Overige onroerende zaken in box 3. Over het totale vermogen (bezittingen minus schulden) boven de grens van het heffingsvrij vermogen moet men vermogensbelasting betalen. 

1. Opgave huurinkomsten

De huurinkomsten uit een tweede woning hoef je niet op te geven aan de belasting. Hier kun je dit nalezen op de site van de belasting.  Aangezien Bitmymoney in 2019 de huurinkomsten niet uitgekeerd heeft, betreft het een claim aan Bitmymoney en moet deze claim meegenomen worden bij je vermogensbelasting.

Voor de opgave huurinkomsten dien je de opgebouwde huurinkomsten van 1 januari 2019 te gebruiken. 

De opgebouwde huurinkomsten voor Wolweversgaarde waren op 1 januari 2019: € 4474,94. Stel je bezit 1000 aandelen Wolweversgaarde dan is dit 1% (1000/100.000 aandelen). In dat geval tel je dus € 44,75 (1% van € 4474,94) op bij je vermogen voor de vermogensbelasting in box 3.

De opgebouwde huurinkomsten voor Schieweg waren op 1 januari 2019: € 4023,11. Stel je bezit 1000 aandelen Schieweg dan is dit 1% (1000/100.000 aandelen). In dat geval tel je dus € 40,23 (1% van € 4023,11) op bij je vermogen voor de vermogensbelasting in box 3.

2. Opgave WOZ waarde

Hiervoor moet u de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte gebruiken. De WOZ waarde op 1 januari 2018 van Schieweg was € 125.000 en van Wolweversgaarde was € 96.000.
(De WOZ waarde van Schieweg in 2017 was € 108.000 en de WOZ waarde van Wolweversgaarde in 2017 was € 85.000).

Aangezien de huurder van zowel Schieweg als Wolweversgaarde recht heeft op huurbescherming, geldt dat de WOZ-waarde mag worden verlaagd. De jaarhuur bepaalt hoeveel lager de waarde is.

Voor Schieweg bedraagt het percentage jaarhuur gedeeld door de WOZ-waarde tussen de 6% en 7%. In dit geval moet 78% van de WOZ waarde meegenomen. Voor Wolweversgaarde bedraagt het percentage jaarhuur gedeeld door de WOZ-waarde meer dan 7%, in dit geval wordt 85% van de WOZ waarde meegenomen. Lees de uitgebreide uitleg over dit onderwerp op de site van de belastingdienst.

De WOZ-waarde voor Schieweg voor de belastingaangifte wordt dan: € 97.500.
De WOZ-waarde voor Wolweversgaarde voor de belastingaangifte wordt dan: € 81.600.

Stel je bezit 500 aandelen van Schieweg. Dit is 0,5% (500/100.000 aandelen). In dat geval tel je € 487,50 (0,5% van € 97.500) op bij je vermogen in box 3. 

3. Opgave VVE reserve

De opgebouwde VVE reserves op 1 januari 2019 moet je ook opgeven bij de belasting, bij overige bezittingen. Voor meer informatie zie dit onderwerp bij de belastingdienst.

De opgebouwde VVE reserves voor Schieweg op 1 januari 2019 is € 3.874,57.
De opgebouwde VVE reserves voor Wolweversgaarde op 1 januari 2019 is € 2.065,70.

Stel je bezit 1000 aandelen van Schieweg. Dit is 1% (1000/100.000 aandelen). In dat geval tel je € 38,75 (1% van € 3.874,57) op bij je vermogen in box 3.