Hoe werkt het?

Blandlord is een nieuwe vorm van dienstverlening waarbij je deel-eigenaar kunt zijn van verhuurd onroerend goed.

Door het gedeeld eigendom, de huizen, te verhuren worden inkomsten gegenereerd voor de eigenaren. Deze inkomsten komen ten gunste van de eigenaren, naar rato van hun bezit. Alle eigenaren hebben inzicht en inspraak in de beheerafspraken van hun eigendom.

Crowd ownership, een nieuwe steen in de deeleconomie

Crowd ownership staat voor gezamenlijk bezit, waarbij het eigendom verdeeld is over een groep eigenaren. Gedeeld bezit past in de trend van de sharing economy. Elke eigenaar heeft inspraak naar rato, en deelt in de inkomsten naar rato. Dit maakt crowd-ownership egalitair en democratisch; een groep gelijken neemt gezamenlijk verantwoordelijkheid.

Crowdownership is direct eigendom, zonder schulden of hypotheken.

Nieuwe technieken maken dat crowd ownership eenvoudig en efficiënt georganiseerd kan worden. Onafhankelijk van hun locatie kunnen mensen op de hoogte zijn, mede-eigenaar worden en invloed uitoefenen.

Deze nieuwe vorm van eigenaarschap heeft de volgende voordelen:

  • doordat eigendom in kleinere delen beschikbaar komt, kunnen eigenaren hun risico spreiden
  • als eigenaar houd je controle over je bezit

 

Gestaakt

Blandlord heeft haar activiteiten gestaakt in 2023.